Grip krijgen op astma

Goede grip op astma en inzicht in het eigen ziekteverloop is belangrijk voor patiënten met astma om geen terugval te krijgen. Vaak komt zo’n terugval omdat patiënten in een neerwaartse spiraal raken. Een multidisciplinaire begeleiding van deze patiënt kan deze spiraal ombuigen.

Het Astmanetwerk Zwolle gaat deze aanpak in de regio faciliteren. Zodat patiënten met ernstige astma de juiste begeleiding krijgen in de 1e en 2e lijn.

De zorgbehoeften van patiënten met ernstige astma nemen toe. Tel daarbij op dat volgens het RIVM het aantal patiënten met astma de komende 25 jaar met meer dan een kwart toeneemt. Dit geeft grote druk bij huisartsen en ook op de polikliniek longgeneeskunde in het ziekenhuis. De toenemende zorgbehoeften komen vooral door een terugval in het ziekteverloop.

Neerwaartse spiraal doorbreken

Slechte grip op en inzicht in het eigen ziekteverloop leidt tot verminderde fysieke activiteiten. Patiënten komen hierdoor in een neerwaartse spiraal. Leefstijl, stress en psychosociale factoren hebben hier allemaal invloed op. Een multidisciplinaire aanpak in de begeleiding van deze patiënten, bijvoorbeeld met revalidatie, kan deze spiraal ombuigen.

In het Astmanetwerk Zwolle werken gespecialiseerde fysiotherapeuten en psychomotorisch therapeuten samen met longgeneeskunde van de Isala Klinieken Zwolle in een transmuraal ontwikkeld programma om patiënten deze multidisciplinaire aanpak te kunnen bieden.

Verbeterde kwaliteit van leven

Doordat er naast aandacht voor de hoest- en kortademigheidsklachten, ook aandacht is voor een gezonde leefstijl, het reduceren van stressoren en het veranderen van de invloed van psychosociale factoren op de astmatische klachten zal de toegevoegde waarde van deze multidisciplinaire aanpak resulteren in een verbeterde astmacontrole. Daardoor neemt de zorgvraag en gebruik van medicatie af en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten.

Kennis vergroten

Het Astmanetwerk Zwolle verzorgt scholingen voor de netwerkleden (fysiotherapeuten en psychomotorisch therapeuten). Alle netwerkleden voldoen aan de kwaliteitseisen. Er wordt gewerkt aan een effectief verwijssysteem volgens het stepped care principe.

Daarnaast verzorgt het Astmanetwerk Zwolle scholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners. Onder andere over de invloed van leefstijl en een ontregeld stresssysteem bij astmapatiënten en de meest effectieve behandeling daarbij.

Dataverzameling

Binnen ons netwerk verzamelen wij uniform data. Deze worden vastgelegd vooraf, tijdens en na uw behandel traject. Deze dataverzameling is van toegevoegde waarde voor u en zal de zorg in de toekomst nog verder verbeteren.

Vind een praktijk bij u in de buurt

Zoek op plaatsnaam of postcode voor de dichtstbijzijnde locatie en bekijk direct bij welke praktijk u op korte termijn een afspraak kan maken.